Бюджет 1000

Бюджет 1000

Експериментът двама души в София да живеят с 1000 лева на месец.