Това е информативна страница за бонуси от различни платформи. Решението за инвестиция си е ваше.
Twino

С този линк получавате 20 евро бонус три работни дни след като инвестирате поне €500 на първичния пазар.

Бoнус 20

Mintos – до 15 юли 2024

При регистрация през този линк получавате до 200 евро бонус за ивнестираните до 15 юли 2024 г. средства. (при инвестирани 1000 евро – €50 бонус)

Бoнус до 200

Loanch
Loanch

С този линк получавате 1% кешбек за инвестираните средства до 29 февруари 2024 г..

Бoнус 1%

Esketit 0,5% кешбек
Esketit

Регистрирайте се с нашия линк и получете бонус от 0,5% от инвестираната сума през първите 90 дни след регистрацията си.

Кешбек 0,5%

Lonvest

Регистрирайте се с нашия линк, за да получите 1% бонус, изчислен от инвестициите ви през първите 90 дни след регистрацията.

Кешбек 1%

Debitum

Бонус от 1%, ако се регистрирате през нашия линк и инвестирате през първите 60 дни в ценни книжа, обезпечени с активи, със срок най-малко 90 дни.

Бонус 1%

Bondora
Bondora

Регистрирайте се през нашия линк и ще получите 5 EUR бонус на датата на регистрация. В рамките на 30 календарни дни трябва да инвестирате поне 10 евро, за да запазите бонуса.

Бoнус €5

October

Инвестиции в бизнес кредити. Регистрирайте се през нашия линк и ще получите 20 EUR бонус след инвестиране на поне 500 евро.

Бoнус €20

Robo.cash

Получавате 0,5% от инвестираната сума през първите 30 дни след регистрацията през наш линк. Минималната инвестиция за активиране на бонуса е €500.

Кешбек 0,5%

Kviku.Finance

При регистрация през наш линк получавате 20 евро до 3 дни след като инвестирате поне 100 евро.

Бoнус €20

HeavyFinance

При регистрация през този линк получавате до 2% кешбек за инвестициите в първите 30 дни след регистрацията.

Кешбек до 2%

Bondster

Регистрирайте се с нашата връзка и получете бонус от 1%, изчислен от новите инвестиции, които ще направите през първите 90 дни.

Бонус 1%

Lande

При регистрация през този линк получавате 1% кешбек за инвестициите в първите 90 дни след регистрацията.

Кешбек 1%

Crowdpear

Регистрирайте се чрез нашия линк и получете €15 бонус, като инвестирате поне €100 през първите 30 дни след регистрацията. Допълнителна +0,5% лихва за всички ваши инвестиции, направени в рамките на 90 дни от регистрацията.

Бoнус 15 +0,5% бонус лихва

Moncera

При регистрация през този линк получавате 1% кешбек за инвестициите в първите 60 дни след регистрацията.

Кешбек 1%

Monefit Smartsaver

При регистрация през този линк получавате 1% кешбек за инвестициите в първите 60 дни след регистрацията.

Кешбек 1%

Rendity

При регистрация през този линк получавате 25 евро бонус след като инвестирате поне 100 евро.

Бoнус 25

Klear
Klear

При регистрация през този линк получаваш бонус от 50 лева за инвестиция над 1000 лева.

Бoнус 50 лв

PeerBerry

Получавате 0,5% кешбек от инвестираната сума през първите 90 дни след регистрацията.

Кешбек 0,5%

Estateguru

Получавате 0,5% кешбек от инвестираната сума през първите 90 дни след регистрацията.

Кешбек 0,5%

Solylend

Френска краудфъндинг платформа (инвестиции в проекти за недвижими имоти), от която ще получите 20 евро бонус след регистрация и инвестиция в проект.

Бoнус 20

Lendermarket

Получавате 1% от инвестираната сума през първите 30 дни след регистрацията.

Кешбек 1%