Какво е кеш драг и XIRR

Когато започнах да инвестирам чрез P2P платформи, се сблъсках с два термина – единият по-лесен, а другият – по-сложен. Става въпрос за cash drag (кеш драг) и XIRR (оказа се, че това е функция в Excel).

Наблюдението на тези две характеристики може да се окаже доста важно по отношение на избора на P2P платформата или платформите, в които ще се инвестира. Не бива чак толкова да се доверяваме на рекламираните лихвени проценти, а да проверим дали други фактори не ги променят. За съжаление, обикновено промяната е към по-ниска реална печалба.

Какво е кеш драг?

Нямам информация да има някакъв официален превод на този термин на български език. На английски се изписва като cash drag, съответно на „български“ се нарича „кеш драг“.

Накратко, това са парите, които си депозирал в платформата, но стоят неинвестирани и съответно няма лихва по тях.

Например, когато започнах да инвестирам през Swaper, реших да вкарам 800 евро. Обещаваната лихва там е доста добра – 14%. Това означава, че ако през цялото време всичките тези 800 евро са инвестирани в кредити, за една година ще имам печалба 112 евро.

Обикновено при включване на автоматично инвестиране, до един ден всичките депозирани средства вече са инвестирани. В Swaper, обаче, минаха две седмици, докато се инвестира всичко. След това също имаше периоди, в които получени вече пари по върнати кредити стояха по няколко дни, без отново да бъдат инвестирани.

Като резултат, няма да получа 112 евро като лихва за една година, а по-малко, а информацията в моя акаунт в Swaper е, че XIRR е 11,81% (което също не е никак лоша годишна лихва).

Втори вариант, при който формално можем да говорим за кеш драг, е когато има забавяне в изплащането на кредита. Наистина, има гаранция за връщане (bayback), но тя се задейства след 30 или 60 дни в зависимост от платформата.

В този случай е важно какво точно ти изплащат по тази гаранция. Ако има забавяне от два месеца и получиш само инвестираното + уговорената лихва по кредита (но не и за забавянето), това означава, че 2 месеца парите ще са стояли „заключени“, но без да носят лихва.

Ако от платформата поемат ангажимента да изплатят лихва и за просрочения период, то тогава проблем няма. Ако си инвестирал в едномесечен кредит и ти го изплатят със забавянето от 60 дни, то тогава все едно, че си инвестирал в 3-месечен кредит. На този принцип работят повечето платформи, например Lendermarket.

Най-лесният начин да се намали кеш драг е като се използва автоматичното инвестиране. Тогава влезлите средства от изплатени кредити и лихви автоматично се инвестират отново по зададени от инвеститора критерии.

Какво е XIRR?

XIRR е пряко свързан с кеш драг, но включва в себе си още елементи. Оказа се, че това е функция на Excel, която дава възможност за изчисляване на печалби, свързани с внасяне, теглене и печалба, които не са равномерно разпределени.

Ще дам пример с моя начин на инвестиране в Lendermarket през 2021 г. Ето как на практика бяха внесени средствата:

В допълнение имам 10 евро кешбек на 04.08.2021 г., 5 евро бонус на 16.09 (за моята регистрация през реферален линк) и 25,70 евро кешбек бонус на 24.12.2021 г. от коледната кампания.

Ако се чудите защо имам в две последователни дати първо депозирано едно евро и след това 999 евро, то тогава смених захранването от обикновена банкова сметка към депозиране през Paysera. За всеки случай първо изпробвах превод от едно евро.

Всичко това чрез автоматичните настройки би трябвало да е инвестирано последователно в момента на депозирането.

В момента информацията в сайта е, че моята среда лихва по инвестираните средства е 13,66%. Тъй като първоначално в автоматичното инвестиране бях заложила възможност за инвестиране и в кредити с 12% лихва, а след това се ориентирах само към тези с 14%, то сега ще проверя дали тези 13,66% са просто усреднено число или показва реалната възвращаемост.

Онлайн калкулатори за XIRR

За проверката ползвах този онлайн калкулатор за XIRR.  След вписване на цялата поредица и стройността на акаунта ми към момента се оказа, че печалбата ми е 9,13%

За по-сигурно реших да направя проверката точно чрез функцията на Excel, подробно обяснена тук. Резултатът е същия и изглежда ето така:

Изводът е, че тези 13.66% възвращаемост, които виждам написани в сайта, не показват реалната печалба, а каква е средната лихва по кредитите, в които съм инвестирала.

Дали поради някакво забавяне в автоматичното инвестиране (кеш драг) или друга причина (нямам представа каква), но реално за тези 5 месеца годишната лихва е 9.13%. Също не толкова лошо, но трябва да се има предвид.

Изчислявайки XIRR може да прецените коя платформа реално е с по-добри показатели и да не се подвеждате по рекламираната печалба.

Как да си направим Excel таблица за изчисляване на XIRR

Да си направиш собствена екселска таблица за изчисляване на XIRR се оказа не толкова сложно, но отначало може доста да си объркан от обясненията в интернет,  най-вече от това кога слагаш минус и кога е плюс.

Да видим за пример моя акаунт в Afranga.  Изтеглих готова справка от платформата за внасянията и тегленията в Excel и трябваше да добавя само последния ред с настоящата сума, която е в акаунта ми.

Ето какви са резултатите при използване на XIRR функцията на Excel:

Afranga XIRR

 

В първата колона са датите (в случая от платформата автоматично са извадили и часове, минути и секунди, но е достатъчно да са само дати), а в третата съответните суми на действието.

С положителна стойност са парите, които са депозирани в платформата, а с отрицателна стойност – тези, които са теглени. Последният ред са парите, които са все още в платформата, но за целите на изчислението ги смятаме като изтеглени.

Като краен резултат виждаме една хубава годишна лихва от 13,94%

Може да направите и обратното – с отрицателна стойност да са сумите, които сте депозирали, а с положителна – тези, които сте теглили и  крайната сума в портфейла (акаунта). резултатът ще бъде същия.

Как точно се случва всичко:

 1. В една колона записвате датите, на които сте внасяли и теглили, като в първия ред е датата на първата вноска, а в последния – датата, към която изчислявате XIRR
 2. В друга колона срещу съответните дати с положителна стойност записвате сумите, които сте внасяли, а отрицателна стойност сумите, които сте теглили. В последния ред към датата, за която изчислявате XIRR, вписвате сумата, която виждате като баланс в акаунта (Account Balance) – включва както инвестираните, така и неинвестираните средства, които са в акаунта.
 3. По стъпка две можете да направите и обратното – внасяните да са с отрицателна стойност, а теглените  и баланса с положителна – резултатът ще е същия.
 4. Кликвате на произволна клетка, след това на fx (Insert Function) и избирате функцията XIRR. Ще излезе следния прозорец:
 5. Кликвате в полето Values и след това в таблицата маркирате всички клетки от колоната със сумите (в примера всички стойности от колоната „Amount“)
 6. Кликвате в полето Dates и от таблицата маркирате всички клетки с дати.
 7. Не вписвайте нищо в Guess
 8. Кликвате ОК и…получавате някаква сумичка, която в моя пример изглежда отначало така:
 9. Трябва да я превърнем в проценти. Затова правим дясно кликване в тази клетка, избираме Format Cells… и казваме на ексела, че в тази клетка числата показват проценти.
 10. Кликваме си на ОК и всичко вече ни е наред. Виждаме онези ободряващи 13,94% процента годишна печалба в Afranga.

Afranga XIRR

 

 

2 мнения за “Какво е кеш драг и XIRR”

 1. Lendermarket смята Account Value само на база вече получени плащания; като се имат предвид и забавянията там, начислената, но все още неполучена лихва е значителна и сигурно покрива повечето от разликата между очакваната и изчислената стойност.
  Klear и в това отношение са с едни гърди напред като софтуерна платформа, защото имат тази калкулация на страницата с резултатите.

  Отговор
  • Така е, в Lendermarket има забавяния, коитo могат да объркат настоящата сметка, например в момента 18% са ми в закъснение 1-15 дни (което е нищо, случва се, така да се каже) и почти 12% със закъснение 31-60 дни. За мен добрата новина е, че Buyback гаранцията включва изкупуване по номиналната стойност на непогасената главница, плюс натрупаните приходи от лихви.
   Честно казано, в Klear имам доста малка сума и не съм си правила труда да проверявам подробно калкулациите там.

   Отговор

Вашият коментар