Как законно спестих от данъци и такси при покупка на недвижим имот

Когато се закупува недвижим имот от инвеститор има съвсем легален начин да се спести някой лев от данъците и таксите.

Не съм измислила аз начина, но тези дни го приложих и се получи без никакви сътресения.

Първо накратко да обобщим

Какви са разходите при закупуване на недвижим имот

  • нотариална такса – за имоти с цена над 100 лв се изчислява на база цената в нотариалния акт. Например за последната ми сделка, която бе на стойност под 50 000 лв. , таксата е 160,50 лв. + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

На практика освен тази такса има още няколко други таксички, които обикновено не описват в статиите по въпроса, както и няма да ги намерите, когато изчислявате с калкулатор в интернет.

Те могат доста да варират в зависимост от броя на страниците на нотариалния акт и броя на продавачите/купувачите. Например:
– За удостоверяване верността на препис на нотариалния акт – за първа страница- 3 лв. и по 2 лв. за всяка следваща.
– За удостоверяване на подписите върху декларациите – по 10 лв на подпис.

Да не забравяме, че към тези такси се добавя и ДДС. Ето тук може да видите Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, която ще ви даде пълна представа.

  • местен данък за придобиване – за различните общини данъкът е между 0.1% и 3%. За София, Варна и Пловдив – 3% от цената на недвижимия имот.
  • такса за вписване към Агенцията по вписвания – 0,1 на сто от цената на имота, но не по-малко от 10 лв.
  • разни банкови такси.

Как го научих и за какво става въпрос

Хитринката научих от ЮТуб канала на Поля Христова, която споделя наистина полезна и работеща информация относно сделките с имоти за разлика от доста други канали, които уж ще ни научат как да станем богати от имоти. Каналът е изключително информативен, но просто му липсва реклама, определено считам, че повече хора трябва да го следят.

В момента не мога да открия видеото, в което тя прави разяснението, за да го споделя, но ето за какво накратко става въпрос:

данъците и нотариалните такси се начисляват върху цената без ДДС.

Когато купувате недвижим имот от инвеститор цената, която ви казват, е всъщност крайна цена с ДДС. Обикновено не става дума за това, защото физическите лица се интересуват от крайната стойност.

В нотариалния акт това също не се записва, нотариусите пишат – крайна цена еди-колко си. И като напишат така – всички данъци и такси се изчисляват върху тази крайна стойност.

Как аз спестих наистина

Тези дни изповядвахме малка сделка за едно гаражче в имот, който вече е горд собственик на акт 16 и реших да изпробвам съвета на Поля Христова.

Когато ми поднесоха декларациите за подпис и ме попитаха за потвърждаване на сумата по сделката, учтиво помолих в нотариалния акт тя да бъде разбита – да се вижда стойността без ДДС.

Заедно със стойността на сделката беше направено и изчисление на стойността на таксите и данъците. Аз, продължавайки мисълта си, само казах, че може би таксите ще са различни, защото се начисляват върху стойността без ДДС.

В интерес на истината очаквах някакъв отпор, но младежът само каза, че ще попита и след това повече не стана въпрос за това. Просто нотариалният акт беше изготвен в съответствие с моето искане и сметката ми за данъци и такси намаля със 120 лв., което на практика е 10% от това, което щях да платя, ако изчислението не беше направено въз основа на цената без ДДС.

Оказа се, че съветът на Поля работи без проблеми. Ех, можеше и по-рано да се сетя да го направя, когато ставаше въпрос за доста по-големи суми, но…колкото толкова.

Вашият коментар