Спестил ли е бай Иван 66 милиарда

Всяко тримесечие медиите копират данни за това колко пари има в банките, без да разбират за какво става въпрос, а хиляди хора и „експерти“ цъкат с език, правят изводи и разясняват какво означава това.

Ето сега последната статистика ни казава, че „Най-голям дял запазват влоговете на домакинствата и НТООД, които достигат 66.540 млрд. лева.

Какво ще си помислите вие – Брей, колко много пари имат спестени хората. И даже са се увеличили с 9% от предходното тримесечие! Ама ние сме богати!

От вестник Банкер даже са направили извод – „тъй като темпът на растеж се забавя, то вероятно дребните вложители са посегнали на спестяванията си.“

После обсъждат как „домакинствата с високи доходи са склонни да харчат по-висок дял от тях за услуги като международни пътувания, луксозни стоки, посещения на ресторанти и културни събития“.

Същото отначало си помислих и аз, но нещо ме загложи, защото към домакинствата има прикрепено и нещо, наречено НТООД. Както ли ще е това и дали е важно?

Оказа се, че НТООД означава „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ и съгласно секторния класификатор на БНБ включва:

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (сектор S.15) –  юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата (НТООД).

Това също нищо не ми говореше, токато не прочетох, че в това понятие се включват

синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църкви и религиозни общества, читалища, културни и спортни клубове и други.

Дали спестяванията на бай Иван са се увеличили или спестяванията на синдикатите, партиите, църквата и НПО-тата? Къде точно в сумата от почти 67 милиарда са спестяванията на „домакинствата“?

Като започнах с това, реших за всеки случай да прочета и какво включват „домакинствата“.

Оказа се, че това не са само личните спестявания на бай Иван, а в това понятие се включват също и едноличните търговци и самонаети лица със свободни професии (нотариуси, лични лекари, художници и др., включително и независимите земеделски стопани.

Сега струват ли ви се много спестяванията на „домакинствата“, много ли спестявания има бай Иван?

Вашият коментар