Cashlend.bg – плащане без забавяне

Cashlend е българска P2P (peer-to-peer) платформа, в която увеличих инвестицията си през тази година. Това, което ми харесва като концепция на платформата е, че на точното число на падежа за месеца ти изплащат съответната сума. Няма забавяния, да чакаш 30 или 60 дни в очакване кредитополучавателят да си плати и ако това не се случи, тогава да се изплати главницата с лихвата (т.нар. bayback). Получаваш, когато трябва и колкото е обещано.