Cashlend.bg

Лихва до 12% I bayback гаранция 30 дни I българска платформа

Moncera

Moncera

Лихва до 10% I Потребителски кредити I Bayback 30 дни I Бърз изход от инвестиция

Klear

Доходност до 7.7% I дългосрочни кредити I автоматично инвстиране I българска платформа

PeerBerry

Доходност до 13% I bayback гаранция I автоматично инвстиране I бонус за лоялност

RoboCash

Доходност до 13% I bayback гаранция I вторичен пазар I автоматично инвстиране I бонус за нови инвеститори

Bondora Go&Grow

Доходност 6,75% I теглене по всяко време I алтернатива на депозит