Lendermarket

Лихва до 16% I bayback I краткосрочни кредити I автоматично инвестиране I бонус за нови инвеститори

IUVO

Лихва до 15% I bayback гаранция I автоматично инвестиране I вторичен пазар I бонус за нови инвеститори

Viainvest

Лихва до 13% I bayback гаранция I инвестиции в пулове от кредити I автоматично инвестиране

Cashlend.bg

Лихва до 12% I bayback гаранция 30 дни I българска платформа

Moncera

Moncera

Лихва до 10% I Потребителски кредити I Bayback 30 дни I Бърз изход от инвестиция

Klear

Доходност до 7.7% I дългосрочни кредити I автоматично инвстиране I българска платформа

PeerBerry

Доходност до 12,5% I bayback гаранция I автоматично инвстиране I бонус за лоялност