Kviku.Finance

Лихва до 12% I bayback гаранция I кратскосрочни кредити I автоматично инвестиране

Swaper

Лихва 14%+2% I bayback гаранция I автоматично инвестиране I без такси

Afranga

Лихва 11% I bayback гаранция I вторичен пазар I автоматично инвестиране

Lendermarket

Лихва до 16% I bayback I краткосрочни кредити I автоматично инвестиране I бонус за нови инвеститори

IUVO

Лихва до 15% I bayback гаранция I автоматично инвестиране I вторичен пазар I бонус за нови инвеститори

Viainvest

Към момента не се препоръчва инвестиране в тази платформа.