Kviku.Finance

Лихва до 12% I bayback гаранция I кратскосрочни кредити I автоматично инвестиране

Swaper

Лихва 14%+2% I bayback гаранция I автоматично инвестиране I без такси

Afranga

Лихва 11% I bayback гаранция I вторичен пазар I автоматично инвестиране